Bảng giá dịch vụ sở hữu trí tuệ

BẢNG GIÁ GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP – CHI NHÁNH – VPĐD (DỊCH VỤ TRỌN GÓI)
NỘI DUNG PHÍ DỊCH VỤ THỜI GIAN LÀM VIỆC GHI CHÚ  

1/ Giải thể doanh nghiệp không sử dụng hóa đơn:

– Tư vấn Hồ sơ Giải thể không phát sinh

– Nộp hồ sơ giải thể cho Cơ quan thuế và Sở Kế Hoạch Đầu Tư

– Đăng bố cáo giải thể trên cổng thông tin quốc gia

– Cơ quan Thuế tiến trình quyết toán thuế, Đại diện CTy Giải trình Quyết toán thuế không phát sinh

– Cơ Quan thuế xác nhận hoàn tất nghĩa vụ thuế (Khóa mã số thuế)

– Cơ quan thuế lập phiếu chuyển lên sở kế hoạch đầu tư

– Trả con dấu cho công an (nếu có)

– Trả giấy phép kinh doanh tại Sở Kế hoạch và đầu tư.

2.000.000 VNĐ 25 - 30 ngày làm việc

- CTy mới thành lập, có khai báo hàng tháng, hàng quý và đóng thuế môn bài đầy đủ

- CTy ko phát sinh hóa đơn, hoặc đã phát hành hóa đơn nhưng chưa sử dụng

 

2/ Giải thể doanh nghiệp có sử dụng hóa.

– Tư vấn Hồ sơ Giải thể phát sinh

– Kiểm tra chứng từ hóa đơn, sổ sách kế toán, hàng tồn kho, công nợ bên thuế.

– Nộp hồ sơ giải thể cho Cơ quan thuế và Sở Kế Hoạch Đầu Tư

– Đăng bố cáo giải thể trên cổng thông tin quốc gia

– Cơ quan Thuế tiến trình quyết toán thuế, Đại diện CTy Giải trình Quyết toán thuế

– Cơ Quan thuế xác nhận hoàn tất nghĩa vụ thuế (Khóa mã số thuế)

– Cơ quan thuế lập phiếu chuyển lên sở kế hoạch đầu tư

– Trả con dấu cho công an (nếu có)

– Trả giấy phép kinh doanh tại Sở Kế hoạch và đầu tư.

3.000.000 VNĐ 60 - 90  ngày làm việc

- CTy có khai báo thuế hàng tháng, hàng quý và đóng thuế môn bài đầy đủ

- CTy có phát sinh hóa đơn, có doanh thu. 

 

3/ Mở công ty bị khóa mã số thuế

– CTy bị khóa mã số thuế là công ty không hoạt động tại địa chỉ đăng ký, bị cơ quan thuế kiểm tra và lập biên bản khóa mã số thuế

- CTy bị khóa mã số thuế do nợ quá hạn không thanh toán.

1.500.000 VNĐ

10 -15  ngày 

làm việc

   

4/ Giải thể công ty có vốn nước ngoài

- Công Ty có  người nước ngoài góp vốn

- Công ty có giấy chứng nhận đầu tư,

6.000.000 

VNĐ

 45 ngày làm việc - CTy có khai báo thuế hàng tháng, hàng quý và đóng thuế môn bài đầy đủ  

5/ Chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện, Địa điểm kinh doanh, Kho hàng, Cửa hàng.

– Nộp hồ sơ chấm dứt hoạt động cho Cơ quan thuế

– Cơ Quan thuế xác nhận hoàn tất nghĩa vụ thuế (Khóa mã số thuế)

– Trả giấy phép kinh doanh tại Sở Kế hoạch và đầu tư

800.000

VNĐ

15 ngày làm việc - Chi nhánh, VP, ĐĐKD, Kho hàng, Cửa hàng đóng thuế môn bài đầy đủ  

6/ Chấm dứt hoạt động Chi nhánh hạch toán Phụ thuộc

– Nộp hồ sơ chấm dứt hoạt động cho Cơ quan thuế

– Cơ Quan thuế xác nhận hoàn tất nghĩa vụ thuế (Khóa mã số thuế)

– Trả giấy phép kinh doanh tại Sở Kế hoạch và đầu tư.

1.000.000

VNĐ

25 ngày làm việc - Chi nhánh phụ thuộc đóng thuế môn bài đầy đủ  

7/Chấm dứt hoạt động Chi nhánh hạnh toán độc lập.

– Kiểm soát chứng từ hóa đơn, sổ sách kế toán, hàng tồn kho, công nợ bên thuế.(Nếu có)

– Nộp hồ sơ chấm dứt hoạt động cho Cơ quan thuế

– Cơ quan Thuế tiến trình quyết toán thuế, Đại diện CTy Giải trình Quyết toán thuế

– Cơ Quan thuế xác nhận hoàn tất nghĩa vụ thuế (Khóa mã số thuế)

– Trả giấy phép kinh doanh tại Sở Kế hoạch và đầu tư

2.500.000 VNĐ 45 ngày làm việc - Chi nhánh CTy khai báo thuế hàng tháng, hàng quý và đóng thuế môn bài đầy đủ  

8/ Chấm dứt hoạt động chi nhánh, Văn phòng đại diện, Địa điểm kinh doanh, Kho hàng đặt tại Tỉnh thành khác

– Kiểm soát chứng từ hóa đơn, sổ sách kế toán, hàng tồn kho, công nợ bên thuế.(Nếu có)

– Nộp hồ sơ chấm dứt hoạt động cho Cơ quan thuế

– Cơ quan Thuế tiến trình quyết toán thuế, Đại diện CTy Giải trình Quyết toán thuế

– Cơ Quan thuế xác nhận hoàn tất nghĩa vụ thuế (Khóa mã số thuế)

– Trả giấy phép kinh doanh tại Sở Kế hoạch và đầu tư

3.500.000 VNĐ 45 ngày làm việc - CTy có khai báo thuế hàng tháng, hàng quý và đóng thuế môn bài đầy đủ  

9/ Giải thể hộ kinh doanh cá thể

- Quý khách chỉ cần cung cấp giấy phép kinh doanh

- Hộ kinh doanh phải đóng đầy đủ thuế khoán trước khi giải thề.

1.000.000 VNĐ 5 ngày làm việc - Hộ kinh doanh phải đóng đầy đủ thuế khoán trước khi giải thể.  

10/ tạm ngưng kinh doanh và hoạt động kinh doanh trở lại.

- Quý khách chỉ cần cung cấp giấy phép Doanh nghiệp.

- Thời gian tạm ngưng 1 năm sau 1 có thể tạm ngưng tiếp nếu Doanh nghiệp chưa hoạt động.

- Nếu DN tạm ngưng nguyên năm dương lịch hoặc nguyên năm tài chính thì được miễn thuế môn bài.

800.000 VNĐ 5 ngày làm việc    

– Phí trên không bao gồm các nợ thuế, phí phạt hành chánh nhà nước & Nợ phí đóng Bảo hiểm xã hội (Nếu có)

BẢNG GIÁ ĐĂNG KÝ LOGO – NHÃN HIỆU HÀNG HÓA

ĐĂNG KÝ LOGO – ĐĂNG KÝ NHẴN HIỆU ĐỘC QUYỀN THỜI GIAN LÀM VIỆC PHÍ DỊCH VỤ LỆ PHÍ NHÀ NƯỚC

– Tư vấn, kiểm tra Logo – Nhãn hiệu

– Lập Hồ sơ đăng ký bảo hộ

– Đăng ký bảo hộ độc quyền

3 Ngày làm việc 1.500.000 VNĐ 1.000.000 VNĐ

QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ LOGO – NHÃN HIỆU HÀNG HÓA

Bước 1: Xác định nhãn hiệu dùng để nộp đơn đăng ký nhãn hiệu

Về mặt khái niệm, nhãn hiệu là những dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau. Dấu hiệu dùng làm nhãn hiệu phải là những dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình ảnh, hình vẽ hoặc sự kết hợp của các yếu tố đó được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc.

Bước 2: Xác định nhóm sản phẩm, dịch vụ sẽ đăng ký độc quyền khai báo trong đơn đăng ký nhãn hiệu

Khi nộp đơn đăng ký nhãn hiệu, chủ đơn cần xác định nhóm sản phẩm, dịch vụ sẽ đăng ký độc quyền. Nhóm sản phẩm, dịch vụ đăng ký độc quyền kèm theo nhãn hiệu được phân nhóm dựa vào bảng phân loại theo Thỏa ước Ni-xơ về phân loại quốc tế về hàng hóa và dịch vụ nhằm mục đích đăng ký nhãn hiệu, do cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp công bố. Hiện nay có 45 nhóm sản phẩm, hàng hóa đăng ký nhãn hiệu. Trong đó, từ nhóm 1 – 34 là nhóm sản phẩm và từ nhóm 35 – 45 là nhóm dịch vụ.

Bước 3: Tra cứu nhãn hiệu trước khi nộp đơn

Tra cứu các nhãn hiệu là bước đầu tiên cần thực hiện. Nếu nhãn hiệu của bạn xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của người khác hoặc vi phạm luật pháp quốc gia, nhãn hiệu có thể sẽ bị từ chối đăng ký.

Bước 4: Soạn thảo hồ sơ và nộp Hồ sơ đăng ký tới cơ quan có thẩm quyền

Sau khi tra cứu nhãn hiệu và kết quả cho thấy nhãn hiệu có khả năng đăng ký, khách hàng cần nhanh chóng nộp đơn đăng ký nhãn hiệu để có ngày ưu tiên sớm nhất.

Khi khách hàng sử dụng dịch vụ đăng ký nhãn hiệu của chúng tôi, hồ sơ đăng ký nhãn hiệu sẽ do công ty chúng tôi soạn thảo và nộp Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu tới Cục Sở hữu trí tuệ.

Bước 5: Thẩm định đơn đăng ký nhãn hiệu tại Cục Sở hữu trí tuệ

Sau khi nộp hồ sơ đăng ký nhãn hiệu tại Cục Sở hữu trí tuệ, nhãn hiệu phải trải qua các giai đoạn sau:

  • Thẩm định hình thức: trong thời hạn 1 tháng kể từ ngày nộp đơn.
  • Đăng công báo: công bố đơn trong thời hạn 2 tháng kể từ ngày đơn được chấp nhận hợp lệ.
  • Thẩm định nội dung: 10-12 tháng kể từ ngày công bố đơn (thực tế hiện nay là 2 năm do Cục SHTT bị quá tải việc xử lý đơn)
  • Thông báo cấp văn bằng và nhận giấy chứng nhận đăng ký: thời hạn 2 tháng. Sau khi có thông báo cấp văn bằng, người nộp đơn sẽ nộp thêm phí cấp văn bằng để được cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho nhãn hiệu đã nộp đăng ký và chờ từ 1-2 tháng Cục sẽ gửi Văn Bằng về Trụ sở cho người nộp đơn.
  • Thời hạn bảo hộ nhãn hiệu: Nhãn hiệu được bảo hộ trong vòng 10 năm kể từ ngày nộp đơn (ngày ưu tiên). Doanh nghiệp được gia hạn văn bằng bảo hộ và không hạn chế số lần gia hạn.

LƯU Ý KHI THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

1. Sửa đổi, bổ sung đơn

Trước khi Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo từ chối chấp nhận đơn hợp lệ, thông báo từ chối cấp văn bằng bảo hộ hoặc quyết định cấp văn bằng bảo hộ, người nộp đơn có thể chủ động hoặc theo yêu cầu của Cục Sở hữu trí tuệ sửa đổi, bổ sung các tài liệu đơn.

2. Tách đơn

Người nộp đơn có thể chủ động hoặc theo yêu cầu của Cục Sở hữu trí tuệ tách đơn (tách một hoặc một số thành phần của nhãn hiệu hoặc một phần danh mục hàng hoá, dịch vụ trong đơn đăng ký nhãn hiệu sang một hoặc nhiều đơn mới, gọi là đơn tách). Đơn tách mang số đơn mới và được lấy ngày nộp đơn của đơn ban đầu hoặc các ngày ưu tiên của đơn ban đầu (nếu có).

3. Chuyển giao đơn

Trước khi Cục Sở hữu trí tuệ ra Quyết định từ chối chấp nhận đơn hợp lệ, Quyết định từ chối cấp văn bằng bảo hộ hoặc Quyết định cấp văn bằng bảo hộ, người nộp đơn có thể yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ ghi nhận việc thay đổi chủ đơn trên cơ sở chuyển nhượng, thừa kế, kế thừa hoặc quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ MÃ VẠCH HÀNG HÓA

1. Phí dịch vụ: (chưa bao gồm VAT)

STT NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỜI GIAN LÀM VIỆC PHÍ DỊCH VỤ
1

– Tư vấn, Lập hồ sơ xin cấp mã số mã vạch

– Lập danh sách sản phẩm

– Đăng ký xin cấp Mã số mã vạch

3 Ngày làm việc 1.500.000 VNĐ

2. Phí nhà nước:

STT PHÂN LOẠI PHÍ ĐĂNG KÝ CẤP VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHÍ DUY TRÌ
1 – Sử dụng mã doanh nghiệp GS1 loại 8 số (phân bổ được cho trên 1.000 dưới 10.000 loại sản phẩm) 1.000.000 VNĐ 1.500.000 VNĐ
2 – Sử dụng mã doanh nghiệp GS1 loại 9 số (phân bổ được cho trên 100 dưới 1.000 loại sản phẩm) 1.000.000 VNĐ 800.000 VNĐ
3 – Sử dụng mã doanh nghiệp GS1 loại 10 số (phân bổ được cho dưới 100 loại sản phẩm) 1.000.000 VNĐ 500.000 VNĐ

Lưu ý: Trường hợp tổ chức, cá nhân được nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số mã vạch sau ngày 30 tháng 6 nộp 50% (năm mươi phần trăm) mức phí duy trì tương ứng với từng loại mã số mã vạch theo quy định nêu trên.

Tư vấn Trường Thuận Đức luôn mang đến cho Bạn những thông tin chính xác và sẽ giúp Bạn hoàn tất các thủ tục một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất. Bạn đừng do dự nếu như Bạn đã toàn ý cho công việc của Bạn, Hãy gọi cho Chúng tôi nếu vẫn còn thắc mắc về các thủ tục, quy trình, giấy tờ cần chuẩn bị trước khi đăng ký.

CÁM ƠN QUÝ DOANH NGHIỆP ĐÃ LỰA CHỌN DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

Rất hân hạnh phục vụ Quý Doanh nghiệp vui lòng liên hệ với Chúng tôi để được tư vấn trực tiếp

CÔNG TY TƯ VẤN ĐẦU TƯ & QUẢN LÝ TRƯỜNG THUẬN ĐỨC
VP: 84/74 Nguyễn Thanh Tuyền, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0919 776 599 - 0917 901 887
Zalo: 0919 776 599 - 0917 901 887
Email: congtytruongthuanduc@gmail.com
Website: tuvantruongthuanduc.vn

Tags: thanh lap doanh nghiep, thanh lap cong ty, thay doi giay phep kinh doanh, thay doi dai dien phap luat, thay doi dia chi, thay doi ten cong ty, thay doi nganh nghe kinh doanh, dich vu giai the, chuyen doi loai hinh, sang nhuong cong ty, dich vu ke toan, dang ky nhan hieu, dang ky logo, dang ky ma vach, dang ky bhxh, dang ky lao dong, hoa don dien tu, dang ky kinh doanh

Ý kiến của bạn
Thông tin thanh toán | Chính sách bảo mật thông tin | Chính sách hủy dịch vụ và hoàn tiền | Hồ sơ năng lực |