THỦ TỤC HỢP PHÁP HÓA LÃNH SỰ-CHỨNG NHẬN LÃNH SỰ

HỢP PHÁP HÓA LÃNH SỰ/CHỨNG NHẬN LÃNH SỰ

Các loại giấy tờ, tài liệu của người nước ngoài muốn công nhận và sử dụng được tại Việt Nam thì theo quy định của pháp luật các loại giấy tờ, tài liệu đó phải thông qua thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự.

Ngược lại các giấy tờ, tài liệu của người Việt Nam muốn được công nhận và sử dụng được tại Nước ngoài thì các loại giấy tờ, tài liệu đó cũng cần phải thông qua thủ tục Chứng nhận lãnh sự.

1HỢP PHÁP HÓA LÃNH SỰ VÀ CHỨNG NHẬN LÃNH SỰ LÀ GÌ?

Hợp pháp hóa lãnh sự là việc cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam chứng nhận con dấu, chữ ký, chức danh trên giấy tờ, tài liệu của nước ngoài để giấy tờ, tài liệu đó được công nhận và sử dụng tại Việt Nam.

Chứng nhận lãnh sự là việc cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam chứng nhận con dấu, chữ ký, chức danh trên giấy tờ, tài liệu của Việt Nam để giấy tờ, tài liệu đó được công nhận và sử dụng ở nước ngoài.

Để thực hiện Chứng nhận lãnh sự, Hợp pháp hóa lãnh sự có thể lựa chọn thực hiện thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự tại Bộ Ngoại giao hoặc Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Hồ sơ nộp tại:

Cục Lãnh sự (Tại Hà Nội);

Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh;

Trụ sở của các cơ quan Ngoại vụ địa phương được Bộ Ngoại giao ủy quyền tiếp nhận hồ sơ chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự.

hop phap hoa lanh su | chung nhan lanh su

2TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THỰC HIỆN HỢP PHÁP HÓA LÃNH SỰ; CHỨNG NHẬN LÃNH SỰ

Bước 1: Thành phần hồ sơ:

Tờ khai chứng nhận/hợp pháp hoá lãnh sự theo mẫu số LS/HPH-2012/TK (01 bản chính);

Xuất trình bản chính giấy tờ tùy thân (chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu) đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp; hoặc 01 bản chụp giấy tờ tùy thân (chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu) đối với trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện. Giấy tờ này không cần phải chứng thực (01 bản chính);

Giấy tờ, tài liệu đề nghị được chứng nhận lãnh sự (01 bản chính);

Bản chụp giấy tờ, tài liệu đề nghị được chứng nhận lãnh sự (01 bản sao);

Phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ người nhận (nếu hồ sơ gửi qua đường bưu điện và yêu cầu trả kết quả qua đường bưu điện).

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ:

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ yêu cầu người đề nghị hợp pháp hóa lãnh sự xuất trình bổ sung bản chính giấy tờ, tài liệu có liên quan và nộp 01 bản chụp giấy tờ, tài liệu để lưu tại Bộ Ngoại giao hoặc Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Đối chiếu con dấu, chữ ký và chức danh trong chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài trên giấy tờ, tài liệu với mẫu con dấu, mẫu chữ ký và chức danh đã được nước đó chính thức thông báo cho Bộ Ngoại giao hoặc Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Trường hợp mẫu chữ ký, mẫu con dấu và chức danh của cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài chưa được chính thức thông báo hoặc cần kiểm tra tính xác thực, Bộ Ngoại giao hoặc Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đề nghị cơ quan này xác minh.

Bước 3: Trả kết quả:

Sau khi nhận đủ hồ sơ, Cục Lãnh sự, Sở Ngoại Vụ, Bộ Ngoại giao hoặc Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài thực hiện hợp pháp hóa lãnh sự và trả kết quả.

3THỜI HẠN GIẢI QUYẾT

Một ngày làm việc kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền giải quyết nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trường hợp hồ sơ có số lượng từ 10 giấy tờ, tài liệu trở lên thì thời hạn giải quyết có thể dài hơn nhưng không quá 05 ngày làm việc.

Trường hợp cần kiểm tra tính xác thực của con dấu, chữ ký, chức danh trên giấy tờ, tài liệu đề nghị được chứng nhận lãnh sự thì ngay sau khi nhận hồ sơ, Bộ Ngoại giao có văn bản đề nghị cơ quan, tổ chức có thẩm quyền lập, công chứng, chứng thực, chứng nhận giấy tờ, tài liệu đó hoặc cơ quan, tổ chức cấp trên xác minh. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị, cơ quan, tổ chức có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho Bộ Ngoại giao. Ngay sau khi nhận được trả lời, Bộ Ngoại giao giải quyết và thông báo kết quả cho người đề nghị chứng nhận lãnh sự.

Trường hợp chữ ký, con dấu và chức danh của cơ quan và người có thẩm quyền của nước ngoài (quy định tại tên thành phần hồ sơ 3) trong hồ sơ đề nghị được hợp pháp hóa lãnh sự chưa được chính thức thông báo hoặc cần kiểm tra tính xác thực, Bộ Ngoại giao đề nghị cơ quan này xác minh. Ngay sau khi nhận được kết quả xác minh, Bộ Ngoại giao giải quyết hồ sơ và trả kết quả cho đương sự.

hop phap hoa lanh su | chung nhan lanh su

4CÁC LOẠI GIẤY TỜ CHỨNG NHẬN LÃNH SỰ; HỢP PHÁP HÓA LÃNH SỰ

Yêu cầu cụ thể đối với các giấy tờ, tài liệu đề nghị chứng nhận lãnh sự:

a. Là giấy tờ, tài liệu của Việt Nam để được công nhận và sử dụng ở nước ngoài.

b. Giấy tờ, tài liệu có thể đề nghị được chứng nhận lãnh sự là giấy tờ, tài liệu được lập, công chứng, chứng thực, chứng nhận bởi:

Các cơ quan thuộc Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Toà án, Viện Kiểm sát; các cơ quan hành chính nhà nước Trung ương và địa phương.

Cơ quan Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Các tổ chức hành nghề công chứng của Việt Nam.

Giấy tờ, tài liệu do cơ quan, tổ chức khác cấp, chứng nhận theo quy định của pháp luật bao gồm:

✔️ Văn bằng, chứng chỉ giáo dục, đào tạo;

✔️ Chứng nhận y tế;

✔️ Phiếu lý lịch tư pháp;

✔️ Giấy tờ, tài liệu khác có thể được chứng nhận lãnh sự theo quy định của pháp luật.

c. Mẫu con dấu, mẫu chữ ký và chức danh của các cơ quan và người có thẩm quyền nêu phải được giới thiệu trước cho Bộ Ngoại giao.

Yêu cầu cụ thể đối với giấy tờ, tài liệu đề nghị hợp pháp hóa lãnh sự:

Là giấy tờ, tài liệu của nước ngoài để được công nhận và sử dụng ở Việt Nam.

Được cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự hoặc cơ quan khác được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự của nước ngoài cấp, chứng nhận.

Mẫu con dấu, mẫu chữ ký và chức danh của các cơ quan và người có thẩm quyền của nước ngoài phải được giới thiệu trước cho Bộ Ngoại giao.

hop phap hoa lanh su | chung nhan lanh su

Lưu ý:

Giấy tờ có từ 2 tờ trở lên phải có dấu giáp lai giữa các tờ.

Giấy tờ của nước ngoài trước khi đề nghị hợp pháp hóa lãnh sự tại Cục Lãnh sự (Hà Nội) hoặc Sở Ngoại vụ (thành phố Hồ Chí Minh) phải được chứng nhận lãnh sự bởi cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan lãnh sự hoặc cơ quan khác được ủy quyền của nước đó tại Việt Nam.

Giấy tờ của nước ngoài trước khi đề nghị hợp pháp hóa lãnh sự tại cơ quan đại diện ngoại giao, lãnh sự hoặc cơ quan được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài.

Nếu đó là giấy tờ, tài liệu của nước sở tại thì được chứng nhận bởi Bộ Ngoại giao hoặc cơ quan có thẩm quyền khác của nước sở tại; nếu là giấy tờ, tài liệu của chính nước thứ ba đó thì phải được chứng nhận bởi cơ quan ngoại giao, cơ quan lãnh sự hoặc cơ quan được ủy quyền của nước thứ ba tại nước sở tại.

Trên đây là một số thông tin về trình tự thủ tục, thành phần hồ sơ và nơi tiếp nhận giải quyết hợp pháp hóa lãnh sự đối với các giấy tờ, tài liệu của người nước ngoài muốn công nhận và sử dụng được tại Việt Nam.

Dịch vụ hợp pháp hóa lãnh sự/Chứng nhận lãnh sự tại Tư Vấn Trường Thuận Đức luôn sẵn sàng hỗ trợ quý khách hàng giải quyết trọn gói vụ việc; Làm việc ngoài giờ theo yêu cầu của khách hàng; Hạn chế tối đa việc đi lại của khách hàng; Với chi phí hợp lý trọn gói, không phát sinh chi phí bên ngoài. Qúy khách hàng có nhu cầu xin liên hệ theo thông tin dười đây:

CÔNG TY TƯ VẤN TRƯỜNG THUẬN ĐỨC
VP: 84/74 Nguyễn Thanh Tuyền, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0919 776 599 - 0937 881 506
Zalo: 0919 776 599 - 0937 881 506
Email: congtytruongthuanduc@gmail.com
Website: 
tuvantruongthuanduc.vn

Rất vui nhận được sự quan tâm từ quý khách hàng.!.

luat dan su, luat hon nhan gia dinh, luat dat dai, luat doanh nghiep, luat lao dong, luat thue, luat thuong mai, thừa kế

Thông tin thanh toán | Chính sách bảo mật thông tin | Chính sách hủy dịch vụ và hoàn tiền | Hồ sơ năng lực |