Dịch vụ báo cáo thuế hàng Tháng/Quý

Kê khai thuế và báo cáo thuế hàng tháng, hàng quý là công việc mà bất kỳ công ty nào cũng phải làm. Tùy theo quy mô Công ty mà phải báo cáo hàng tháng hay hàng quý.

Kê khai thuế là công việc cơ bản mà một kế toán thuế phải làm nhưng lại rất quan trọng vì ảnh hưởng tới số liệu lên báo cáo tài chính và việc quyết toán thuế sau này.

Trường Thuận Đức chuyên cung cấp Dịch Vụ Báo Cáo Thuế, Đăng Ký Thuế, Báo Cáo Tài Chính và hỗ trợ Quyết Toán Thuế. Với kinh nghiệm làm việc với nhiều doanh nghiệp khác nhau, chúng tôi luôn tự tin sẽ đáp ứng mọi nhu cầu của Quý khách hàng.

I. Khái niệm về Báo cáo Thuế

Báo cáo thuế là nghiệp vụ, là công việc phải làm định kỳ và thường xuyên của kế toán thuế trong các doanh nghiệp. Mục đích của việc báo cáo thuế là để cơ quan Thuế của Nhà nước có thể nắm được tình hình hoạt động, kinh doanh của các doanh nghiệp. Báo cáo thuế là một công việc phức tạp, đòi hỏi sự tỉ mỉ và cẩn thận tuyệt đối; chỉ một sai sót nhỏ thôi cũng sẽ gây ra hậu quả rất lớn!

Người làm báo cáo thuế phải am hiểu và tuân thủ đúng theo các quy định về báo cáo thuế. Họ cần nắm được các loại tờ khai thuế mà doanh nghiệp phải nộp, thời gian nộp tờ khai, thời gian nộp tiền thuế phát sinh…

II. Khái niệm thuế giá trị gia tăng

Thuế giá trị gia tăng hay còn gọi theo cách viết tắt là thuế VAT là một loại thuế tính trên giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng. Thuế VAT là một loại thuế gián thu, tiền thuế được cấu thành trong giá cả hàng hóa và dịch vụ, có thể nói người tiêu dùng là những người cuối cùng chịu thuế, người nộp thuế chỉ là người thay thế người tiêu dùng cuối cùng thực hiện nghĩa vụ nộp thuế cho nhà nước. Thuế giá trị gia tăng có phạm vi tác động rộng đa số đánh vào hầu hết tất cả các hàng hóa dịch vụ trên thị trường.

III. Đối tượng phải nộp thuế giá trị gia tăng

Căn cứ vào Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 và các văn bản hướng dẫn thi hành quy định về đối tượng nộp Thuế giá trị gia tăng bao gồm:

a) Các tổ chức kinh doanh được thành lập và đăng ký kinh doanh theo Luật Doanh nghiệp, Luật Doanh nghiệp Nhà nước (nay là Luật Doanh nghiệp), Luật Hợp tác xã và pháp luật kinh doanh chuyên ngành khác;

b) Các tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức sự nghiệp và các tổ chức khác;

c) Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và bên nước ngoài tham gia hợp tác kinh doanh theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (nay là Luật đầu tư); các tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động kinh doanh ở Việt Nam nhưng không thành lập pháp nhân tại Việt Nam;

d) Cá nhân, hộ gia đình, nhóm người kinh doanh độc lập và các đối tượng khác có hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu;

đ) Tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh tại Việt Nam mua dịch vụ (kể cả trường hợp mua dịch vụ gắn với hàng hóa) của tổ chức nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam, cá nhân ở nước ngoài là đối tượng không cư trú tại Việt Nam thì tổ chức, cá nhân mua dịch vụ là người nộp thuế, trừ trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT hướng dẫn tại khoản 2 Điều 5 Thông tư này.

e) Chi nhánh của doanh nghiệp chế xuất được thành lập để hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế.

g) Cá nhân cư trú: trong trường hợp này được hiểu là bao gồm cá nhân, nhóm cá nhân và hộ gia đình có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc tất cả các lĩnh vực, ngành nghề sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật (sau đây gọi là cá nhân kinh doanh). Lĩnh vực, ngành nghề sản xuất, kinh doanh bao gồm cả một số trường hợp sau:

- Hành nghề độc lập trong những lĩnh vực, ngành nghề được cấp giấy phép hoặc chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật.

- Làm đại lý bán đúng giá đối với đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm, bán hàng đa cấp của cá nhân trực tiếp ký hợp đồng với công ty xổ số kiến thiết, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp bán hàng đa cấp.

- Hợp tác kinh doanh với tổ chức.

- Sản xuất, kinh doanh nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng, đánh bắt thủy sản không đáp ứng điều kiện được miễn thuế hướng dẫn tại điểm e, khoản 1, Điều 3 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính

III. Cách xác định báo cáo Thuế theo quý/tháng

1. Đối tượng khai thuế theo quý:

Khai thuế theo quý áp dụng đối với người nộp thuế giá trị gia tăng có tổng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống.

2. Đối tượng khai thuế theo tháng:

Khai thuế theo tháng áp dụng đối với người nộp thuế Giá trị gia tăng có tổng số doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ của năm liền trước từ trên 50 tỷ đồng.

3. Cách xác định doanh thu năm liền trước liền kề

Cách xác định doanh thu bán hàng, cung cáp dịch vụ năm trước liền kề làm điều kiện xác định đối tượng khai thuế giá trị gia tăng theo quý như sau:

a) Doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ được xác định là tổng doanh thu trên các Tờ khai thuế giá trị gia tăng của các kỳ tính thuế trong năm Dương lịch bao gồm cả doanh thu chịu thuế giá trị gia tăng và doanh thu không chịu thuế giá trị gia tăng.

b) Trường hợp người nộp thuế thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính cho đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh thì doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ bao gồm cả doanh thu của đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh.

4. Một số lưu ý về kê khai thuế

a) Trường hợp người nộp thuế mới bắt đầu hoạt động, kinh doanh thì được lựa chọn khai thuế giá trị gia tăng theo quý. Sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch liền kề tiếp theo năm đã đủ 12 tháng sẽ căn cứ theo mức doanh thu của năm dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng) để thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo kỳ tính thuế tháng hoặc quý.

Ví dụ 1:

- Công ty Trường Thuận Đức bắt đầu hoạt động kinh doanh từ tháng 01/2021 thì năm 2021 Công ty thực hiện khai thuế GTGT theo quý

=> Công ty căn cứ vào doanh thu của năm 2021 (Lý do: đủ 12 tháng của năm dương lịch) để xác định năm 2022 Công ty thực hiện khai thuế GTGT theo tháng hoặc quý

Ví dụ 2:

- Công ty Trường Thuận Đức bắt đầu hoạt động kinh doanh từ tháng 02/2021 thì năm 2021, năm 2022 Công ty thực hiện khai thuế GTGT theo quý

=> Công ty căn cứ vào doanh thu của năm 2022 (Lý do: đủ 12 tháng của năm dương lịch) để xác định năm 2023 Công ty thực hiện khai thuế GTGT theo tháng hoặc quý

b) Trường hợp doanh thu năm trước liền kề từ 50 tỷ trở xuống, người nộp thuế được lựa chọn kê khai thuế theo tháng hoặc quý. Người nộp thuế đang kê khai thuế theo tháng muốn chuyển sang khai thuế theo quý thì gửi văn bản đề nghị đến Cơ Quan Thuế quản lý trực tiếp chậm nhất ngày 31/01 của năm bắt đầu khai thuế theo quý. Nếu sau thời hạn này người nộp thuế không gửi văn bản đến Cơ Quan Thuế thì người nộp thuế tiếp tục kê khai thuế theo tháng.

Ví dụ: Công Ty Trường Thuận Đức đang thực hiện kê khai thuế theo tháng và tổng doanh thu của Công Ty năm 2020 là 40 tỷ => Năm 2021, Công ty muốn chuyển sang kê khai thuế theo Quý thì phải gửi văn bản đề nghị đến Cơ Quan Thuế quản lý trực tiếp chậm nhất ngày 31/01/2021.

c) Việc kê khai thuế theo tháng/quý được xác định một lần kể từ tháng/quý đầu tiên phát sinh nghĩa vụ khai thuế và được áp dụng ổn định trong cả năm dương lịch.

V. Các loại tờ khai và thời hạn nộp báo cáo Thuế

1. Tờ khai thuế giá trị gia tăng

Khi báo cáo thuế GTGT, bạn cần chú ý vài điều nhỏ sau:

- Trong kỳ, nếu doanh nghiệp không phát sinh hoạt động mua vào hoặc bán ra hay nói chính xác hơn là không có hóa đơn mua vào hoặc bán ra thì vẫn phải nộp tờ khai thuế GTGT như bình thường.

- Thời hạn nộp tiền thuế GTGT nếu phát sinh chính là hạn cuối cùng của tờ khai thuế giá trị gia tăng

2. Tờ khai thuế thu nhập cá nhân

Căn cứ quy định tại Điều 8, Nghị định 126/2020/NĐ-CP, thuế thu nhập cá nhân (TNCN) là loại thuế kê khai theo tháng. Trường hợp người nộp thuế đáp ứng đủ tiêu chí theo quy định tại Điều 9, Nghị định 126/2020/ND-CP thì được lựa chọn kê khai thuế theo quý. Cụ thể:

a) Người nộp thuế thuộc diện nộp tờ khai thuế GTGT theo tháng thì nộp tờ khai thuế TNCN theo tháng.

b) Người nộp thuế thuộc diện nộp tờ khai thuế GTGT theo quý thì được lựa chọn khai thuế TNCN theo tháng hoặc quý.

c) Người nộp thuế thuộc đối tượng không phải nộp tờ khai thuế GTGT theo quy định thì người nộp thuế nộp tờ khai thuế TNCN theo tháng.

Lưu ý: Công ty không phát sinh chi trả thu nhập vẫn phải nộp tờ khai thuế TNCN theo tháng hoặc quý.

3. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn hàng quý

Trong kỳ, doanh nghiệp phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn dù không phát sinh việc sử dụng hóa đơn. Tuy nhiên, nếu doanh nghiệp chưa làm thông báo phát hành hóa đơn thì sẽ không phải nộp loại tờ khai này.

4. Thời hạn nộp báo cáo thuế

bao cao thue | dich vu bao cao thue | ke khai thue

a) Thời hạn chậm nhất để nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với doanh nghiệp nộp báo cáo thuế GTGT theo quý thì thời hạn chậm nhất là: ngày thứ 30 của tháng liền kề quý báo cáo.

Ví dụ: Tờ khai thuế GTGT Quý 01/2021 => Hạn nộp chậm nhất là ngày 30/04/2021.

b) Thời hạn chậm nhất để nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với doanh nghiệp nộp báo cáo thuế GTGT theo tháng thì thời hạn chậm nhất là: ngày thứ 20 của tháng liền kề tháng báo cáo.

Ví dụ: Tờ khai thuế GTGT Tháng 01/2021 => Hạn nộp chậm nhất là ngày 20/02/2021.

c). Doanh nghiệp kê khai thuế theo từng lần phát sinh: Thời hạn chậm nhất là ngày thứ 10 tính kể từ ngày phát sinh.

VI. Cần lưu ý gì khi báo cáo thuế hàng tháng/quý

Bạn đã nắm được định nghĩa báo cáo thuế là gì cũng như các loại tờ khai thuế mà doanh nghiệp phải nộp hàng tháng/quý. Tuy nhiên, bạn vẫn cần lưu ý một số điều dưới đây để quá trình báo cáo thuế không xảy ra sai sót:

a) Hãy sắp xếp các hóa đơn bán ra, hóa đơn mua vào theo trình tự và theo quy trình ngày tháng.

b) Sắp xếp và lưu trữ hóa đơn, giấy nộp tiền… một cách cẩn thận và ngăn nắp, gọn gàng, tránh để chúng bị thất lạc gây ra hậu quả nghiêm trọng.

c) Khi thực hiện lưu trữ hóa đơn hay chứng từ thì nên photo thêm một số bản phòng tránh bị mất không đối chứng.

d) Hàng tháng nên thực hiện cân đối mọi vấn đề liên quan như: Thuế, các chi phí và lợi nhuận,… để đến cuối năm không bị quá tải trong việc lập báo cáo tài chính.

đ) Cần nắm rõ thời hạn và thành phần hồ sơ khai thuế để tránh bị xử phạt vi phạm hành chính

bao cao thue, dich vu bao cao thue, ke khai thue, dich vu ke khai thue

Dịch vụ Kế toán Trường Thuận Đức luôn mang đến sự hài lòng Quý khách hàng, sự hợp tác tin cậy, xây dựng mối quan hệ mang tính chất đối tác lâu dài gắn bó và đồng hành cùng Quý Doanh nghiệp.

Bảng giá dịch vụ báo cáo thuế theo Tháng/Quý TRỌN GÓI

CÁM ƠN QUÝ DOANH NGHIỆP ĐÃ LỰA CHỌN DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

Rất hân hạnh phục vụ Quý Doanh nghiệp vui lòng liên hệ với Chúng tôi để được tư vấn trực tiếp

CÔNG TY TƯ VẤN TRƯỜNG THUẬN ĐỨC
VP: 84/74 Nguyễn Thanh Tuyền, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 3991 6831 - Hotline: 0919776599 - 0917901887
Zalo: 0919 776 599 - 0917 901 887
Email: congtytruongthuanduc@gmail.com
Website: tuvantruongthuanduc.vn

Tags: thanh lap doanh nghiep, thanh lap cong ty, thay doi giay phep kinh doanh, thay doi dai dien phap luat, thay doi dia chi, thay doi ten cong ty, thay doi nganh nghe kinh doanh, dich vu giai the, chuyen doi loai hinh, sang nhuong cong ty, dich vu ke toan, dang ky nhan hieu, dang ky an toan thuc pham, dang ky ma vach, dang ky bhxh, hoa don dien tu, dang ky kinh doanh

Ý kiến của bạn
Thông tin thanh toán | Chính sách bảo mật thông tin | Chính sách hủy dịch vụ và hoàn tiền | Hồ sơ năng lực |