Dịch vụ thành lập doanh nghiệp

Thành lập công ty, doanh nghiệp ở Việt Nam cần lưu ý những gì? Trình tự, thủ tục thành lập công ty, doanh nghiệp hiện nay ra sao? Nếu bạn cũng đang vướng mắc về vấn đề này, thì hãy cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết hơn thông qua bài viết dưới đây nhé!

THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP LÀ GÌ?

Về góc độ kinh tế: Thành lập là việc chuẩn bị đầy đủ các điều kiện như vốn, dây chuyền sản xuất, đội ngũ nhân viên, nhà xưởng, thiết bị kỹ thuật… để thực hiện hoạt động kinh doanh của mình.

Về góc độ pháp lý: Doanh nghiệp là tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch, được đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật nhằm mục đích kinh doanh; và việc thành lập doanh nghiệp phải tuân theo quy định của pháp luật trên cơ sở thực hiện các thủ tục thành lập doanh nghiệp theo quy định để được công nhận. Thành lập doanh nghiệp là việc đăng ký xác lập tư cách pháp lý cho doanh nghiệp, xác lập tính hợp pháp của các hoạt động kinh doanh dưới sự bảo hộ bởi pháp luật của Nhà nước nói chung.

CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP PHỔ BIẾN HIỆN NAY LÀ NHỮNG LOẠI HÌNH NÀO?

Hiện nay tại Việt Nam có 4 loại hình doanh nghiệp phổ biến cụ thể như sau:

1. Loại hình doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn: Loại hình doanh nghiệp này gồm có 2 mô hình là công ty TNHH Một thành viên và công ty TNHH Hai thành viên.

2. Loại hình doanh nghiệp công ty Cổ phần.

3. Loại hình doanh nghiệp công ty Hợp Danh.

4. Loại hình doanh nghiệp tư nhân.

thanh lap doanh nghiep | thanh lap cong ty | giay phep kinh doanh | thanh lap cong ty tai tphcm | doanh nghiep | cong ty

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP/CÔNG TY TRỌN GÓI

LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP TỔNG CHI PHÍ GHI CHÚ
Dịch vụ Thành lập Công Ty TNHH Một Thành Viên 1.500.000 VNĐ

Phí trọn gói bao gồm:

Lệ phí nhà nước
Đăng bố cáo thành lập Công ty trên cổng thông tin Doanh Nghiệp Quốc Gia
Khắc con dấu Công ty (loại tốt, nhảy tự động)
Thiết lập hồ sơ Pháp lý khai thuế ban đầu tại các Chi cục thuế cấp Quận, huyện.
Soạn thảo hồ sơ thành lập và Điều lệ hoạt động của Công ty/Doanh nghiệp.
Kê khai và nộp tờ khai thuế môn bài cho doanh nghiệp.
Dịch vụ Thành lập Công Ty TNHH Hai Thành Viên 1.500.000 VNĐ
Dịch vụ Thành lập Công Ty Cổ Phần 2.000.000 VNĐ
Dịch vụ Thành lập Doanh Nghiệp Tư Nhân 1.500.000 VNĐ
Dịch vụ thành lập Hộ Kinh Doanh 1.500.000 VNĐ
Dịch vụ Thành lập Chi Nhánh 1.000.000 VNĐ
Dịch vụ Thành lập Văn Phòng Đại Diện 1.000.000 VNĐ
Dịch vụ Thành lập Địa Điểm Kinh Doanh 1.000.000 VNĐ

ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP CÔNG TY / DOANH NGHIỆP

Theo quy định, để thành lập Doanh nghiệp cần đáp ứng các yêu cầu và điều kiện sau:

Điều kiện về loại hình doanh nghiệp

Việc lựa chọn loại hình doanh nghiệp tất yếu phụ thuộc vào quy mô, ngành nghề kinh doanh, thành viên/cổ đông góp vốn…, cụ thể:

Điều kiện để thành lập công ty TNHH 1 thành viên:

Bắt buộc chỉ có 1 cá nhân/ tổ chức là chủ sở hữu (người đứng ra thành lập công ty). Chủ sở hữu có thể đồng thời là người đại diện theo pháp luật của công ty.

Điều kiện để thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên:

Phải có từ 2 đến 50 thành viên là cá nhân hoặc tổ chức tham gia góp vốn thành lập doanh nghiệp.

Điều kiện để thành lập công ty cổ phần:

Bắt buộc phải có tối thiểu 3 cổ đông sáng lập, không giới hạn số lượng cổ đông tối đa.

thanh lap doanh nghiep | thanh lap cong ty | giay phep kinh doanh | thanh lap cong ty tai tphcm | doanh nghiep | cong ty

Điều kiện để thành lập công ty hợp danh:

✔️ Phải có ít nhất 2 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung (sau đây gọi là thành viên hợp danh); ngoài các thành viên hợp danh có thể có thành viên góp vốn.

✔️ Thành viên hợp danh phải là cá nhân và không được làm chủ doanh nghiệp tư nhân khác; không được làm thành viên hợp danh của công ty hợp danh khác trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại.

Điều kiện để thành lập doanh nghiệp tư nhân:

✔️ Chủ doanh nghiệp tư nhân là cá nhân, tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình với hoạt động của doanh nghiệp.

✔️ Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân. Chủ doanh nghiệp tư nhân không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên hợp danh của công ty hợp danh.

✔️ Doanh nghiệp tư nhân không được quyền góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần, phần vốn góp trong công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần.

* Lưu ý: Việc lựa chọn loại hình doanh nghiệp là Công ty TNHH hay Công ty cổ phần còn phụ thuộc vào ngành nghề kinh doanh, quyền và nghĩa vụ của thành viên công ty (Ví dụ: Thông thường các công ty hoạt động trong lĩnh vực tư vấn, cung cấp dịch vụ hay lựa chọn loại hình doanh nghiệp là Công ty TNHH, Công ty hoạt động trong lĩnh vực sản xuất hay lựa chọn loại hình doanh nghiệp là Công ty Cổ phần).

Điều kiện về chủ thể thành lập doanh nghiệp

Tất cả tổ chức, cá nhân đều có quyền thành lập, góp vốn thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam trừ những trường hợp sau:

Tổ chức không có tư cách pháp nhân.

Người chưa đủ 18 tuổi; không có đầy đủ năng lực hành vi dân sự.

Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình.

Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức.

Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân Việt Nam.

Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong các doanh nghiệp 100% vốn sở hữu nhà nước, trừ những người được cử làm đại diện theo uỷ quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác.

Người đang chấp hành hình phạt tù hoặc đang bị toà án cấm hành nghề kinh doanh.

Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về phá sản.

Điều kiện về tên Công ty

Tên tiếng Việt của công ty bao gồm hai thành tố theo thứ tự sau:

✔️ Loại hình công ty: Công ty trách nhiệm hữu hạn (Công ty TNHH) , công ty cổ phần (Công ty CP) , công ty hợp doanh (Công ty HD), doanh nghiệp tư nhân (DNTN)
✔️ Tên riêng: được viết bằng các chữ cái trong bảng tiếng Việt, các chữ F, J, Z, W, chữ số và ký hiệu.

Ví dụ: "CÔNG TY TNHH TRƯỜNG THUẬN ĐỨC"

Tên Công ty phải được gắn tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp. Tên Công ty phải được in hoặc viết trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do doanh nghiệp phát hành.

Tên công ty không bị trùng hoặc gây nhầm lẫn với Tên của các công ty đã thành lập trước đó (áp dụng trên toàn quốc)

Không được sử dụng tên cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội. Ví dụ: "Công ty TNHH Một thành viên Hội Nông dân Việt Nam" - Việc sử dụng tên riêng "Hội Nông dân Việt Nam" trong tên công ty là vi phạm quy định vì Hội Nông dân Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp nông dân Việt Nam.

Không được sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc. Ví dụ: "Công ty TNHH Một thành viên Chùa Một Cột" - Việc sử dụng tên "Chùa Một Cột" trong tên công ty là vi phạm truyền thống văn hóa vì Chùa Một Cột là di tích lịch sử - văn hóa quốc gia, là biểu tượng của kiến trúc Việt Nam.

thanh lap doanh nghiep | thanh lap cong ty | giay phep kinh doanh | thanh lap cong ty tai tphcm | doanh nghiep | cong ty

Điều kiện về ngành nghề kinh doanh

Doanh nghiệp được quyền đăng ký kinh doanh những ngành, nghề mà Luật không cấm, nhưng các ngành nghề đó phải nằm trong hệ thống mã ngành kinh tế Việt Nam hoặc phải được quy định cụ thể tại văn bản pháp luật chuyên ngành.

Đối với những ngành, nghề có điều kiện thì doanh nghiệp phải đảm bảo đáp ứng được điều kiện của từng ngành nghề theo quy định của pháp luật.

Điều kiện về vốn điều lệ

Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên công ty, chủ sở hữu công ty đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; là tổng mệnh giá cổ phần đã bán hoặc được đăng ký mua khi thành lập công ty cổ phần.

Doanh nghiệp phải góp đủ và đúng loại tài sản đã cam kết khi đăng ký thành lập công ty trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, không tính thời gian vận chuyển, nhập khẩu tài sản góp vốn, thực hiện thủ tục hành chính để chuyển quyền sở hữu tài sản. Quá thời hạn quy định và vẫn không góp đủ vốn điều lệ thì trong vòng 30 ngày kể từ ngày cuối cùng phải góp đủ vốn, doanh nghiệp phải đăng ký thay đổi vốn điều lệ.

Vốn điều lệ quyết định mức thuế môn bài doanh nghiệp phải đóng hàng năm:

✔️ Vốn điều lệ trên 10 tỷ đồng: Nộp 3.000.000 đồng/năm

✔️ Vốn điều lệ từ 10 tỷ đồng trở xuống: Nộp 2.000.000 đồng/năm

Điều kiện về địa chỉ của công ty

Địa chỉ trụ sở của công ty là địa điểm liên lạc của công ty trên lãnh thổ Việt Nam. Địa chỉ của công ty phải được xác định gồm số nhà, ngách, hẻm, ngõ phố, phố, đường hoặc thôn, xóm, ấp, xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; quốc gia; số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có).

Địa chỉ trụ sở công ty phải thuộc quyền sở hữu hoặc sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp.

Địa chỉ công ty không được đặt tại nhà tập thể hoặc nhà chung cư.

Điều kiện về người đại diện theo pháp luật của công ty

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp phải là cá nhân, từ đủ 18 tuổi, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp.

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có thể là người Việt Nam hoặc người nước ngoài. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Người đại diện theo pháp luật của công ty, doanh nghiệp có thể giữ các chức danh: Giám đốc/Tổng giám đốc, Chủ tịch công ty hay Chủ tịch HĐQT tùy theo loại hình doanh nghiệp đăng ký.

Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật nhưng phải đảm bảo luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam. Trường hợp khi người này cũng xuất cảnh khỏi Việt Nam thì phải ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân khác cư trú tại Việt Nam thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật.

thanh lap doanh nghiep | thanh lap cong ty | giay phep kinh doanh | thanh lap cong ty tai tphcm | doanh nghiep | cong ty

QUY TRÌNH THỦ TỤC ĐỂ THÀNH LẬP MỘT CÔNG TY MỚI

Quy trình thủ tục thành lập công ty/doanh nghiệp đối với hầu hết các loại hình công ty/doanh nghiệp theo luật doanh nghiệp đầy đủ bao gồm 4 bước như sau:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ các thông tin cần thiết để lập hồ sơ thành lập doanh nghiệp

Lựa chọn loại hình doanh nghiệp:

Những yếu tố chính mà chủ doanh nghiệp cần cân nhắc để lựa chọn loại hình của tổ chức phù hợp: thuế, trách nhiệm pháp lý, khả năng chuyển nhượng, bổ sung, thay thế, quy mô doanh nghiệp để thu hút nhà đầu tư khác. Các loại hình doanh nghiệp phổ biến ở Việt Nam bao gồm: Doanh Nghiệp Tư Nhân, Công Ty Hợp Danh, Công Ty TNHH 1 thành viên, Công Ty TNHH (2 thành viên trở lên), Công Ty Cổ Phần.

Lựa chọn ngành nghề kinh doanh:

Ngành nghề kinh doanh của một doanh nghiệp quy định các lĩnh vực kinh doanh mà doanh nghiệp được phép hoạt động, cũng như các mặt hàng mà doanh nghiệp được phép thể hiện trên hóa đơn giá trị tăng xuất cho người mua hàng. Chính vì thế, bạn cần xác định rõ tất cả các ngành nghề kinh doanh mà công ty sẽ hoạt động trong thời gian tới. Cần đảm bảo rằng ngành nghề kinh doanh không bị pháp luật cấm.

Đặt tên công ty:

Đây là đặc điểm nhận diện, nhận dạng và mang cả thương hiệu của doanh nghiệp sau này. Khi đặt tên công ty, tốt nhất bạn nên đặt tên công ty ngắn gọn, dễ nhớ, dễ phát âm và không bị trùng hoặc gây nhầm lẫn với Tên của các công ty đã thành lập trước đó (áp dụng trên toàn quốc).

Xác định địa chỉ trụ sở công ty:

Trụ sở chính của doanh nghiệp là địa điểm liên lạc của doanh nghiệp trên lãnh thổ Việt Nam, có địa chỉ được xác định gồm số nhà, ngách, hẻm, ngõ phố, phố, đường hoặc thôn, xóm, ấp, xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc trung ương, số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có).

Xác định thành viên/cổ đông góp vốn:

Thành viên/cổ đông góp vốn là những người trực tiếp sở hữu công ty kể từ lúc mới thành lập. Bạn cần liệt kê rõ:

✔️ Công ty bạn thành lập có bao nhiêu thành viên/cổ đông góp vốn?

✔️ Số vốn góp của mỗi thành viên/cổ đông là bao nhiêu?

✔️ Tỷ lệ vốn góp của mỗi thành viên/cổ đông là bao nhiêu?

Xác định mức vốn điều lệ:

Vốn điều lệ là số vốn do các thành viên, cổ đông góp hoặc cam kết góp đủ trong một thời hạn nhất định (không quá 90 ngày kể từ ngày được cấp phép hoạt động) và được ghi vào Điều lệ công ty. Vốn điều lệ được xác định dựa trên tổng số vốn góp của các thành viên/cổ đông trong công ty.

Xác định người đại diện pháp luật:

Đây là người đại diện cho công ty thực hiện các giao dịch như ký hợp đồng, ký các văn bản hồ sơ thuế…. Thông thường, chức danh của người đại diện theo pháp luật trong công ty có thể là Giám đốc/Tổng giám đốc, Chủ tịch công ty hay Chủ tịch HĐQT.

Bước 2: Soạn thảo hồ sơ thành lập công ty/doanh nghiệp

Sau khi đã chuẩn bị xong các thông tin cần thiết, Việc chuẩn bị giấy tờ pháp lý để nộp tại cơ quan thẩm quyền là bắt buộc trong thủ tục thành lập công ty/doanh nghiệp. Tùy theo loại hình doanh nghiệp, ngành nghề kinh doanh mà hồ sơ cần chuẩn bị có phần khác nhau. Dưới đây là những loại giấy tờ cơ bản mà hầu hết người thực hiện đều phải chuẩn bị khi thành lập một công ty mới:

Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

Điều lệ công ty.

Danh sách thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên/công ty hợp danh; Danh sách cổ đông sáng lập và danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần.

Bản sao các giấy tờ sau đây:

✔️ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

✔️ Đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, công ty cổ phần: Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên công ty, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân; Của tổ chức đối với thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức; Của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.

✔️ Đối với công ty TNHH một thành viên: Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ sở hữu công ty là cá nhân; Của tổ chức đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức; Của người đại diện theo ủy quyền và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.

✔️ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (Các tài liệu ở nước ngoài phải được hợp pháp hoá lãnh sự và dịch công chứng theo quy định).

Văn bản uỷ quyền trong trường hợp uỷ quyền cho người khác nộp hồ sơ thành lập công ty.

Bước 3: Nộp hồ sơ đăng ký thành lập công ty/doanh nghiệp

Người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp cần đăng nhập vào Cổng Thông Tin Quốc Gia về đăng ký doanh nghiệp để tạo hồ sơ (Kê khai thông tin thành lập công ty, Scan và tải lên bộ hồ sơ thành lập công ty/doanh nghiệp), nộp hồ sơ và nộp Lệ phí đăng ký thành lập doanh nghiệp, Lệ phí đăng công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp. Sau khi nộp hồ sơ xong, Hệ thống sẽ tự động tạo và gửi email xác nhận hồ sơ đã được nộp kèm theo giấy biên nhận. Đồng thời hồ sơ sẽ được tự động gửi đến Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh, Thành phố nơi đặt trụ sở chính của công ty để xử lý.

Bước 4: Xử lý hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ phản hồi về tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký.

Trường hợp hồ sơ hợp lệ:

Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ cấp và gửi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp về địa chỉ trụ sở công ty qua đường bưu điện. Đồng thời Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ đăng Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng Thông Tin Quốc Gia về đăng ký doanh nghiệp.

thanh lap doanh nghiep | thanh lap cong ty | giay phep kinh doanh | thanh lap cong ty tai tphcm | doanh nghiep | cong ty

Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ:

Bạn sẽ nhận được thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ và tiến hành nộp hồ sơ thành lập công ty lại từ đầu.

CÁC THỦ TỤC CẦN LÀM NGAY SAU KHI ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Sau khi nhận giấy phép kinh doanh, doanh nghiệp buộc phải thực hiện các hồ sơ, thủ tục sau để tránh các xử phạt không mong muốn.

Làm con dấu công ty:

Con dấu chính là đại diện pháp nhân của doanh nghiệp. Vì vậy, sau khi có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Doanh nghiệp cần tiến hành khắc dấu tròn.

Theo quy định mới, mẫu dấu và số lượng con dấu sẽ do doanh nghiệp tự quyết định và quản lý, không cần thực hiện thủ tục thông báo mẫu dấu lên Hệ thống thông tin doanh nghiệp quốc gia.

Treo bảng hiệu tại địa chỉ trụ sở công ty:

Treo bảng hiệu tại trụ sở chính công ty là thủ tục bắt buộc đối với doanh nghiệp mới thành lập. Bảng hiệu công ty phải treo tại nơi có thể nhìn rõ từ bên ngoài và phải chứa thông tin như tên công ty, địa chỉ và mã số thuế. Điều này tránh việc cơ quan thuế khi kiểm tra trụ sở thông báo rằng doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đăng ký và từ chối chấp thuận thông báo phát hành hoá đơn.

Theo Điểm c Khoản 2, Điều 52 Nghị định 122/2021/NĐ-CP quy định về các mức phạt liên quan đến tổ chức quản lý doanh nghiệp: "Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: Không gắn tên doanh nghiệp tại trụ sở chính, không viết hoặc gắn tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tại trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh."

Như vậy, ngay sau khi có Giấy phép đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp cần tiến hành treo biển hiệu theo đúng quy định để tránh bị xử phạt hành chính, nặng hơn có thể bị khóa mã số thuế theo khoản 2 Điều 39 Luật Quản lý thuế 2019.

Đăng ký mua chữ ký số: Chữ ký số là một ứng dụng công nghệ giúp doanh nghiệp thể ký các văn bản, tài liệu điện tử như là việc ký & đóng dấu các văn bản thông thường. Chữ ký số được dùng trong các trường hợp phổ biến như:

Ký hóa đơn điện tử.

Kê khai, nộp thuế điện tử.

Kê khai bảo hiểm xã hội điện tử.

Kê khai hải quan điện tử.

Ký hợp đồng điện tử.

Mở tài khoản ngân hàng: Hiện nay, không có quy định bắt buộc doanh nghiệp phải mở tài khoản ngân hàng. Tuy nhiên, doanh nghiệp nên mở tài khoản ngân hàng vì nhiều lợi ích như sau:

Là điều kiện để Doanh nghiệp đăng ký nộp thuế điện tử.

Doanh nghiệp bắt buộc phải thanh toán bằng tài khoản ngân hàng đối với những giao dịch trên 20 triệu để được khấu trừ thuế VAT đầu vào.

Giúp Doanh nghiệp thuận tiện hơn trong hoạt động kinh doanh, nâng cao tính chuyên nghiệp trong giao dịch, thanh toán…

Kê khai và nộp lệ phí môn bài tại Cơ quan thuế quản lý: Hiện nay, những doanh nghiệp mới thành lập được miễn lệ phí môn bài trong năm đầu thành lập, kinh doanh hoặc sản xuất theo Điều 3 Nghị định số 139/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo Điểm c Khoản 1 Điều 1 Nghị định 22/2020/NĐ-CP. Tuy nhiên, các công ty vẫn cần nộp tờ khai lệ phí môn bài.

Lưu ý:

Người nộp lệ phí môn bài (trừ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh) mới thành lập (bao gồm cả doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh) hoặc có thành lập thêm đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh hoặc bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh thực hiện nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm sau năm thành lập hoặc bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Trường hợp trong năm có thay đổi về vốn thì người nộp lệ phí môn bài nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm sau năm phát sinh thông tin thay đổi.

Sau thời hạn miễn lệ phí môn bài, bạn cần đóng lệ phí môn bài với mức đóng theo quy định.

Ví dụ: CÔNG TY TNHH TRƯỜNG THUẬN ĐỨC đăng ký thành lập doanh nghiệp năm 2024 với vốn điều lệ là 2 tỷ thì được miễn lệ phí môn bài năm 2024 và hạn nộp Tờ khai lệ phí môn bài năm 2024 chậm nhất là vào ngày 30/01/2025. Năm 2025, tiền lệ phí môn bài của CÔNG TY TNHH TRƯỜNG THUẬN ĐỨC là 2 triệu đồng.

Đăng ký và thông báo sử dụng hóa đơn điện tử: Hiện nay, tất cả tổ chức, cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp và hộ kinh doanh đều bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 123 và Thông tư 78.

Hoàn thiện điều kiện về giấy phép, chứng chỉ và vốn:

Đối với những doanh nghiệp đăng ký ngành nghề kinh doanh có điều kiện, sau khi có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cần hoàn thiện nốt các thủ tục khác về Giấy phép con, chứng chỉ tùy thuộc yêu cầu từng ngành nghề.

Ví dụ:

Ngành nghề kinh doanh nhà hàng, quán ăn: cần thực hiện thêm thủ tục xin Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm.

giay phep an toan thuc pham | an toan thuc pham | thanh lap doanh nghiep | thanh lap cong ty | giay phep kinh doanh | thanh lap cong ty tai tphcm | doanh nghiep | cong ty an-toan-thuc-pham-an-uong | attp

Kinh doanh nhà thuốc: cần xin thêm Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược; Chứng chỉ hành nghề Dược.

Đối với các loại hình công ty như công ty cổ phần, công ty hợp danh, công ty TNHH… cần tuân thủ cam kết góp vốn đúng hạn trong 90 ngày kể từ khi nhận được giấy phép kinh doanh. Trong trường hợp sau thành lập xuất hiện các vấn đề không mong muốn gây ảnh hưởng đến tài chính, thời hạn cam kết góp vốn, doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục điều chỉnh giảm vốn điều lệ.

Nếu bạn đang gặp những khó khăn về việc thành lập doanh nghiệp, hãy liên hệ Công Ty Trường Thuận Đức - Công ty tư vấn thành lập doanh nghiệp tư vấn và hỗ trợ các thủ tục hành chính cho doanh nghiệp mới thành lập và sau khi thành lập, Công ty Trường Thuận Đức sẽ thay mặt bạn thực hiện tất cả các công việc pháp lý cần thiết để doanh nghiệp có thể đi vào hoạt động một cách hợp pháp, cũng như hỗ trợ tư vấn cặn kẽ về những vấn đề liên quan bao gồm: tư vấn Mô hình và Cơ cấu tổ chức doanh nghiệp; tư vấn cách đặt tên doanh nghiệp; tư vấn Phương thức hoạt động và điều hành doanh nghiệp; tư vấn lựa chọn ngành nghề kinh doanh...

QUY TRÌNH CUNG CẤP DỊCH VỤ CỦA CÔNG TY TRƯỜNG THUẬN ĐỨC

Bước 1: Tư vấn và tiếp nhận thông tin thành lập doanh nghiệp

Tiếp nhận thông tin thành lập và Cử nhân viên tư vấn qua các kênh trực tiếp tại văn phòng hoặc trực tuyến qua Zalo hoặc qua số hotline.

Các chuyên viên tư vấn phải trao đổi toàn bộ chi phí thành lập để khách hàng nắm vững ngay từ đầu

Bước 2: Soạn thảo hồ sơ

Hoàn thành hồ sơ thành lập công ty theo đề nghị của khách hàng

Bước 3: Gửi hồ sơ cho khách hàng ký

Nhân viên Trường Thuận Đức sẽ gửi hồ sơ để Quý khách ký trực tiếp vào các hồ sơ.

Bước 4: Thay mặt khách hàng thực hiện các thủ tục theo quy định

Các Phòng sẽ trực tiếp làm việc theo sự ủy quyền của khách hàng một cách độc lập đến khi hoàn thành nhiệm vụ

Bước 5: Bàn giao bản chính giấy phép và con dấu

Công ty sẽ gửi bản chính giấy phép và con dấu cho khách hàng và thu tiền phí dịch vụ.

Nếu khách hàng có nhu cầu làm dịch vụ thuế và các dịch vụ làm sổ đăng ký thành viên, bảng tên, mã số thuế, hóa đơn… thì chuyển sang bước thứ 6.

Bước 6: Thực hiện các thủ tục về thuế cho doanh nghiệp mới thành lập

Công ty Trường Thuận Đức sẽ hỗ trợ tư vấn để quý khách tự thực hiện hoặc thay mặt khách hàng thực hiện các thủ tục thuế ban đầu khi mới thành lập công ty (tùy theo gói dịch vụ mà quý khách đã chọn)

Bước 7: Lưu hồ sơ

Bộ phận kiểm soát nội bộ và chuyên viên trực tiếp thực hiện lưu hồ sơ đối với dịch vụ đã hoàn thành.

BÁO GIÁ DỊCH VỤ TƯ VẤN THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

 Công Ty Trường Thuận Đức sẽ tư vấn bạn thành lập trong trường hợp nào trong TP. HCM hay ngoài tỉnh.

- Giá căn bản trong TP.HCM. CTy, DNTN, Hộ kinh doanh bao gồm giấy phép, con dấu đăng ký thuế . Phí 1.500.000 Đồng

- Giá căn bản trong TP. HCM. CTy cổ phần bao gồm giấy phép, con dấu đăng ký thuế. Phí 2.000.000 Đồng

- Giấy phép ngoài tỉnh Trường Thuận Đức sẽ báo giá cụ thể, Ngoài ra Chúng tôi nhận báo cáo thuế, Dịch vụ kế toán chuyên nghiệp, Tư vấn về Thuế trước khi bước vào hoạt động kinh doanh Bạn cân nhắc nhiều trường hợp không rủi ro về thuế, hoạt động hiệu quả trong kinh doanh

Những kinh nghiệm Trường Thuận Đức tích lũy từ những Hồ sơ giải thể, Khôi phục mã số thuế, Thanh tra quyết toán Thuế tất toán cuối cùng Công ty chấm dứt hoạt động, rủi ro về Thuế thật đáng tiếc. Trường Thuận Đức giúp Bạn trên con đường khởi nghiệp Thành công.

THỜI GIAN TRIỂN KHAI DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY, DOANH NGHIỆP

Tổng thời gian đăng ký thành lập doanh nghiệp là 4 ngày. Trong đó:
1 ngày để TRƯỜNG THUẬN ĐỨC tư vấn, soạn hồ sơ, trình khách hàng ký hồ sơ, cử nhân viên nộp hồ sơ thành lập công ty ở Sở Kế hoạch và Đầu tư.
3 ngày để Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra hồ sơ của doanh nghiệp và cấp giấy phép kinh doanh.

BẠN CẦN CHUẨN BỊ NHỮNG GÌ ĐỂ ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI TRƯỜNG THUẬN ĐỨC

Đơn giản hóa quy trình, thủ tục là tiêu chí và ưu điểm của các dịch vụ tại TRƯỜNG THUẬN ĐỨC. Quý khách chỉ cần cung cấp cho chúng tôi một số thông tin, giấy tờ sau:
Cung cấp địa chỉ công ty: TRƯỜNG THUẬN ĐỨC sẽ kiểm tra trước địa chỉ dự kiến có được cấp giấy phép hay không trước khi nộp hồ sơ thành lập doanh nghiệp.
Cung cấp tên công ty: Chuyên viên của TRƯỜNG THUẬN ĐỨC sẽ kiểm tra trước tên có được cấp hay không, có bị trùng lặp hay không, và tư vấn cho doanh nghiệp về tên công ty phù hợp với ngành nghề, loại hình kinh doanh.
Xác định các ngành nghề dự định kinh doanh: Bạn chỉ cần cung cấp các cụm từ chung như: xây dựng, nội thất, bất động sản… chuyên viên của TRƯỜNG THUẬN ĐỨC sẽ tự soạn và áp mã ngành chi tiết theo đúng quy định của luật doanh nghiệp hiện hành. Đồng thời tư vấn những ngành nghề nào nên đăng ký để tránh các vấn đề liên quan đến thuế sau này.
Chuẩn bị CMND/CCCD/hộ chiếu của tất cả cá nhân tham gia góp vốn (bản photo công chứng). Trường hợp chưa công chứng, bạn chỉ cần cung cấp bản gốc, TRƯỜNG THUẬN ĐỨC sẽ hỗ trợ công chứng miễn phí.
h4

LỢI ÍCH KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ TẠI CÔNG TY TRƯỜNG THUẬN ĐỨC

 1. Chuyên viên tư vấn (Luật sư/ cử nhân luật) sẽ Đại diện cho khách hàng làm việc với các cơ quan nhà nước liên quan đến việc đăng ký thành lập doanh nghiệp (Sở KHĐT và Cơ quan quản lý thuế)
 2. Hỗ trợ sao y chứng thực giấy tờ tùy thân
 3. Lắng nghe và giải đáp mọi thắc mắc liên quan đến thành lập doanh nghiệp mới
 4. Tư vấn lựa chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp và có lợi nhất
 5. Tư vấn cách đặt tên công ty, doanh nghiệp đúng luật
 6. Tư vấn cách đăng ký ngành nghề cho phù hợp và đầy đủ nhất
 7. Hướng dẫn và định hướng đăng ký vốn điều lệ phù hợp với nhu cầu và khả năng thực tế của mỗi doanh nghiệp
 8. Tư vấn và giải thích Quyền, nghĩa vụ của Chủ tịch hội đồng thành viên/ quản trị
 9. Tư vấn và giải thích quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của công ty
 10. Tư vấn về các loại thuế phải nộp, các thủ tục thuế phải thực hiện
 11. Đặc biệt: Tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp miễn phí tất cả các thắc mắc liên quan đến doanh nghiệp, đến thủ tục hành chính về thuế trong suốt quá trình doanh nghiệp hoạt động

Tư vấn Trường Thuận Đức luôn mang đến cho Bạn những thông tin chính xác và sẽ giúp Bạn hoàn tất các thủ tục một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất. Hãy gọi cho Chúng tôi nếu vẫn còn thắc mắc về các thủ tục, quy trình, giấy tờ cần chuẩn bị trước khi thành lập Công Ty.

Rất hân hạnh phục vụ Quý Doanh nghiệp vui lòng liên hệ với Chúng tôi để được tư vấn trực tiếp

CÔNG TY TƯ VẤN THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TRƯỜNG THUẬN ĐỨC
VP: 84/74 Nguyễn Thanh Tuyền, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 3991 6831 - Hotline: 0919776599 - 0917901887
Zalo: 0919 776 599 - 0917 901 887
Email: congtytruongthuanduc@gmail.com
Website: tuvantruongthuanduc.vn

Tags: thanh lap doanh nghiep, thanh lap cong ty, thay doi giay phep kinh doanh, thay doi dai dien phap luat, thay doi dia chi, thay doi ten cong ty, thay doi nganh nghe kinh doanh, dich vu giai the, chuyen doi loai hinh, sang nhuong cong ty, dich vu ke toan, dang ky nhan hieu, dang ky an toan thuc pham, dang ky ma vach, dang ky bhxh, hoa don dien tu, dang ky kinh doanh

Ý kiến của bạn
DMCA.com Protection Status
Thông tin thanh toán | Chính sách bảo mật thông tin | Chính sách hủy dịch vụ và hoàn tiền | Hồ sơ năng lực |