Dịch vụ đăng ký sáng chế

KHÁI NIỆM VỀ SÁNG CHẾ

Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc áp dụng các quy luật tự nhiên. Sáng chế phải do hoạt động lao động sáng tạo của con người chứ không phải sản phẩm của tự nhiên. Sáng chế là sản phẩm dưới dạng một kết cấu như máy móc, thiết bị, linh kiện, dụng cụ, hoặc dưới dạng một chất như vật liệu, chất liệu, thực phẩm, dược phẩm… Ngoài ra, sáng chế có thể là quy trình như quy trình công nghệ, phương pháp chẩn đoán, dự báo, kiểm tra, xử lý, sản xuất, chế tạo...

TẠI SAO PHẢI ĐĂNG KÝ BẢO HỘ SÁNG CHẾ?

Đăng ký sáng chế hay còn gọi là đăng ký bảo hộ sáng chế là việc đăng ký độc quyền giải pháp kỹ thuật đối với sản phẩm hoặc quy trình công nghệ, là thành quả lao động sáng tạo của con người, được Nhà nước bảo hộ dưới hình thức thừa nhận và bảo vệ quyền của người trực tiếp tạo ra hoặc đầu tư để tạo ra Sáng chế, nếu đáp ứng các điều kiện: Có tính mới so với trình độ kỹ thuật trên thế giới, có trình độ sáng tạo và có khả năng áp dụng công nghiệp. Đăng ký độc quyền sáng chế có thể mang lại lợi nhuận kinh tế lớn cho chủ sở hữu của sáng chế đó thông qua việc độc quyền sản xuất công nghiệp thương mại hóa sáng chế đó hoặc nhượng quyền, bán sáng chế đó cho tổ chức, cá nhân khác.

ĐIỀU KIỆN BẢO HỘ SÁNG CHẾ

1. Tính mới của sáng chế

Một sáng chế được coi là có tính mới nếu chưa bị bộc lộ công khai dưới hình thức sử dụng, mô tả bằng văn bản hoặc bất kỳ hình thức nào khác ở trong nước hoặc ở nước ngoài trước ngày nộp đơn đăng ký sáng chế hoặc trước ngày ưu tiên trong trường hợp đơn đăng ký sáng chế được hưởng quyền ưu tiên.

2. Trình độ sáng tạo của sáng chế

Sáng chế được coi là có trình độ sáng tạo nếu không được tạo ra một cách dễ dàng và đơn giản đối với người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực kỹ thuật, sáng chế là một bước tiến sáng tạo. Sáng tạo được hiểu là kết quả của ý tưởng nhưng không phải nảy sinh một cách hiển nhiên từ trình độ kỹ thuật trung bình.

2. Khả năng áp dụng công nghiệp

sáng chế được coi là có khả năng áp dụng công nghiệp nếu có thể thực hiện được việc chế tạo, sản xuất hàng loạt sản phẩm hoặc áp dụng lặp đi lặp lại quy trình là nội dung của sáng chế và thu được kết quả ổn định.

ĐỐI TƯỢNG KHÔNG ĐƯỢC ĐĂNG KÝ BẢO HỘ SÁNG CHẾ

 • Ý đồ, nguyên lý và phát minh khoa học;
 • Phương pháp và hệ thống tổ chức và quản lý kinh tế;
 • Phương pháp và hệ thống giáo dục, giảng dạy, đào tạo;
 • Phương pháp luyện tập cho vật nuôi;
 • Hệ thống ngôn ngữ, hệ thống thông tin, phân loại, sắp xếp tư liệu;
 • Bản thiết kế và sơ đồ quy hoạch các công trình xây dựng, các đề án quy hoạch và phân vùng lãnh thổ;
 • Giải pháp chỉ đề cập đến hình dáng bên ngoài của sản phẩm, chỉ mang đặc tính thẩm mỹ mà không mang đặc tính kỹ thuật;
 • Ký hiệu quy ước, thời gian biểu, các quy tắc và các luật lệ, các dấu hiệu tượng trưng;
 • Phần mềm máy tính, thiết kế bố trí vi mạch điện tử, mô hình toán học, đồ thị tra cứu và các dạng tương tự;
 • Giống thực vật, giống động vật;
 • Phương pháp phòng bệnh, chẩn đoán bệnh và chữa bệnh cho người và động vật;
 • Quy trình mang bản chất sinh học (trừ quy trình vi sinh) để sản xuất thực vật và động vật;
 • Các đối tượng trái với lợi ích xã hội, trật tự công cộng, nguyên tắc nhân đạo;

QUY TRÌNH VÀ THỜI HẠN XEM XÉT ĐƠN ĐĂNG KÝ NHẴN HIỆU

Đơn đăng ký sáng chế được xử lý tại Cục Sở hữu trí tuệ theo trình tự tổng quát sau (Sơ đồ quy trình thẩm định đơn đăng ký sáng chế):

1. Thẩm định hình thức:

Là việc kiểm tra sự tuân thủ các quy định về hình thức đối với đơn, từ đó đưa ra kết luận đơn hợp lệ hay không hợp lệ. Thời gian thẩm định hình thức là 1 tháng kể từ ngày nộp đơn

2. Công bố đơn hợp lệ:

Đơn đăng ký sáng chế được chấp nhận là hợp lệ được công bố trên Công báo SHCN trong tháng thứ 19 kể từ ngày ưu tiên hoặc ngày nộp đơn nếu đơn không có ngày ưu tiên, hoặc trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày được chấp nhận là đơn hợp lệ. Nội dung công bố đơn đăng ký sáng chế là các thông tin liên quan đến đơn hợp lệ ghi trong thông báo chấp nhận đơn hợp lệ, bản tóm tắt sáng chế kèm theo hình vẽ (nếu có).

3. Yêu cầu thẩm định nội dung:

– Cục SHTT chỉ tiến hành thẩm định nội dung dơn đăng ký sáng chế khi có yêu cầu thẩm định nội dung của người nộp đơn hoặc của bất kỳ người thứ ba nào và người yêu cầu thẩm định phải nộp phí tra cứu và phí thẩm định nội dung theo quy định.

– Thời hạn nộp yêu cầu thẩm định nội dung đăng ký sáng chế là 42 tháng kể từ ngày nộp đơn. Đối với đơn đăng ký sáng chế có yêu cầu cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích thì thời hạn yêu cầu thẩm định nội dung đơn là 36 tháng kể từ ngày nộp đơn. Thời hạn nộp yêu cầu thẩm định nội dung có thể kéo dài, nhưng không quá 6 tháng nếu có lý do chính đáng.

– Nếu trong thời hạn quy định nêu trên,không có yêu cầu thẩm định nội dung đơn thì đơn đăng ký sáng chế được coi như đã rút tại thời điểm kết thúc thời hạn đó.

4. Thẩm định nội dung:

– Thẩm định nội dung đơn là dánh giá khả năng được bảo hộ của giải pháp kỹ thuật nêu trong đơn theo cá điều kiện bảo hộ sáng chế (tính mới, trình độ sáng tạo, khả năng áp dụng công nghiệp) và đánh giá lần lượt từng điểm nêu trong phạm vi (yêu cầu bảo hộ).

– Thời gian thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế là 18 tháng kể từ ngày nhận được yêu cầu thẩm định nội dung (nếu yêu cầu đó được nộp sau ngày công bố đơn) hoặc kể từ ngày công bố đơn (nếu yêu cầu đó được nộp trước ngày công bố đơn).

5. Cấp và công bố văn bằng bảo hộ, đăng bạ:

Nếu sáng chế đáp ứng các tiêu chuẩn bảo hộ, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra Thông báo cấp bằng và Người nộp đơn có nghĩa vụ phải nộp lệ phí cấp bằng trong thời hạn là 1 tháng kể từ ngày thông báo. Nếu sáng chế không đáp ứng yêu cầu bảo hộ, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra thông báo từ chối và chủ đơn có quyền gửi ý kiến phản hồi trong 2 tháng, kể từ ngày ra thông báo.

HỒ SƠ CẦN CHUẨN BỊ TRƯỚC KHI ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ

– Tên Sáng chế;

– Mô tả kỹ thuật vắn tắt, các hình vẽ, sơ đồ (nếu có);

– Những giải pháp kỹ thuật đã biết trước khi có sáng chế, nhược điểm và hạn chế;

– Một số trường hợp áp dụng cụ thể để chứng minh tính hiệu quả;

– Thông tin của chủ sở hữu sáng chế;

– Thông tin tác giả/đồng tác giả.

QUY TRÌNH CUNG CẤP DỊCH VỤ CỦA CÔNG TY TRƯỜNG THUẬN ĐỨC

– Tư vấn và thay mặt khách hàng soạn hồ sơ đăng ký sáng chế và nộp hồ sơ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

– Thay mặt khách hàng theo dõi tình trạng hồ sơ và thông báo cho khách hàng;

– Nhận kết quả tại cơ quan nhà nước và bàn giao cho khách hàng.

Tư vấn Trường Thuận Đức luôn tự hào là công ty cung cấp dịch vụ đăng ký sáng chế chuyên nghiệp. Trải qua nhiều năm tích lũy kinh nghiệm trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, chúng tôi thêm tự tin cung cấp dịch vụ đăng ký sáng chế đến Qúy khách hàng đang có nhu cầu.

CÁM ƠN QUÝ DOANH NGHIỆP ĐÃ LỰA CHỌN DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

Thông tin liên hệ yêu cầu tư vấn dịch vụ đăng ký sáng chế:

CÔNG TY TƯ VẤN TRƯỜNG THUẬN ĐỨC
VP: 84/74 Nguyễn Thanh Tuyền, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 3991 6831 - Hotline: 0919776599 - 0917901887
Zalo: 0919 776 599 - 0917 901 887
Email: congtytruongthuanduc@gmail.com
Website: tuvantruongthuanduc.vn

Tags: thanh lap doanh nghiep, thanh lap cong ty, thay doi giay phep kinh doanh, thay doi dai dien phap luat, thay doi dia chi, thay doi ten cong ty, thay doi nganh nghe kinh doanh, dich vu giai the, chuyen doi loai hinh, sang nhuong cong ty, dich vu ke toan, dang ky nhan hieu, dang ky an toan thuc pham, dang ky ma vach, dang ky bhxh, hoa don dien tu, dang ky kinh doanh

Ý kiến của bạn
DMCA.com Protection Status
Thông tin thanh toán | Chính sách bảo mật thông tin | Chính sách hủy dịch vụ và hoàn tiền | Hồ sơ năng lực |