Chính sách hủy dịch vụ và hoàn tiền

Nhằm nâng cao uy tín của công ty và tạo sự tin tưởng của khách hàng khi sử dụng dịch vụ tại Công Ty Tư vấn Đầu tư & Quản lý Trường Thuận Đức, chúng tôi xin công bố chính sách hủy dịch vụ và hoàn tiền như sau:

Điều kiện áp dụng
Theo các điều khoản và điều kiện được quy định trong chính sách hủy dịch vụ và hoàn tiền này. Và sẽ được lập thành một phần của hợp đồng dịch vụ khi giao dịch với khách hàng. 
Công Ty Tư vấn Đầu tư & Quản lý Trường Thuận Đức đảm bảo quyền lợi của khách hàng bằng cách cho phép khách hàng gửi yêu cầu hủy dịch vụ và hoàn tiền trước khi dịch vụ được thực hiện.

Đối với các dịch vụ
-
-
-

Điều kiện hủy dịch vụ
Khi cần hủy dịch vụ. Khách hàng cần cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến dịch vụ, các văn bản chứng từ giao nhận đã được lập khi đặt hàng để chúng tôi đối chiếu và hủy dịch vụ trong vòng 1 ngày làm việc. Tiền hoàn lại sẽ được chuyển đến khách hàng trong ngày hôm sau.

Khách hàng đồng ý rằng họ chỉ có thể yêu cầu hủy dịch vụ và hoàn tiền trong các trường hợp sau:

– Khách hàng đã thanh toán nhưng không nhận được dịch vụ.
– Dịch vụ không thể thực hiện được do lỗi của bên cung cấp dịch vụ.
– Dịch vụ không đúng với thông tin trong hợp đồng và thỏa thuận đăng ký dịch vụ khác.

Nơi nhận yêu cầu hủy dịch vụ và hoàn tiền
- Khách hàng gửi yêu cầu và nhận kết quả tại văn phòng Công Ty Tư vấn Đầu tư & Quản lý Trường Thuận Đức 
- Người có trách nhiệm đại diện cho phía công ty Công Ty Tư vấn Đầu tư & Quản lý Trường Thuận Đức sẽ xem xét cẩn thận từng yêu cầu hủy dịch vụ và hoàn tiền của khách hàng, và có quyền đưa ra quyết định cuối cùng đối với yêu cầu đó, dựa trên các quy định nêu trên và theo điều khoản dịch vụ của được công bố hoặc ghi trong hợp đồng dịch vụ.
Tùy từng trường hợp, tiền hoàn trả sẽ được trả bằng tiền mặt hoặc chuyển vào tài khoản ngân hàng được chỉ định của khách hàng. Khách hàng có trách nhiệm phải cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng để nhận tiền hoàn trả. Và phải hỗ trợ ký các chứng từ để hồ sơ khai báo thuế hợp lệ cho cả hai bên.

Thông tin thanh toán | Chính sách bảo mật thông tin | Chính sách hủy dịch vụ và hoàn tiền | Hồ sơ năng lực |