TƯ VẤN CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH RƯỢU

DỊCH VỤ TƯ VẤN
XIN CẤP CÁC LOẠI GIẤY PHÉP KINH DOANH RƯỢU

Rượu là lĩnh vực kinh doanh có điều kiện, vì vậy muốn kinh doanh hai loại mặt hàng này cần đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của nhà nước. Để lựa chọn loại hình kinh doanh cho phù hợp thì các nhà đầu tư có thể lựa chọn các hình thức kinh doanh sao cho phù hợp với điều kiện cũng như khả năng của mình, dưới đây là các loại hình kinh doanh rượu bia phổ biến mà các nhà đầu tư chọn lựa bao gồm:

1GIẤY PHÉP PHÂN PHỐI RƯỢU

Giấy phép phân phối rượu hay còn được gọi là Giấy phép nhập khẩu rượu là loại giấy phép bắt buộc phải có khi nhập khẩu rượu từ nước ngoài vào Việt Nam tiêu thụ hoặc khi kinh doanh buôn bán rượu qua nhiều tỉnh thành của Việt Nam. Hoạt động phân phối rượu là ngành nghề có điều kiện theo quy định của pháp luật. Hiện nay trên thị trường có các hình thức cung cấp rượu tới thị trường như nhập khẩu rượu, phân phối rượu, bán buôn rượu, bán lẻ rượu và bán rượu tiêu dùng tại chỗ…

phan phoi ruou | ban buon ruou | ban le ruou | kinh doanh ruou | giay phep | ruou

1.1Điều kiện phân phối rượu

Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.

Có hệ thống phân phối rượu trên địa bàn từ 02 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên (đã bao gồm địa bàn doanh nghiệp đặt trụ sở chính); tại mỗi địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phải có ít nhất 01 thương nhân bán buôn rượu. Trường hợp doanh nghiệp có thành lập chi nhánh hoặc địa điểm kinh doanh ngoài trụ sở chính để kinh doanh rượu thì không cần có xác nhận của thương nhân bán buôn rượu.

Có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu khác hoặc nhà cung cấp rượu ở nước ngoài.

1.2Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép bán buôn sản phẩm rượu

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép phân phối rượu bao gồm:

Đơn đề nghị cấp Giấy phép phân phối rượu theo Mẫu;

Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương;

Tài liệu về hệ thống phân phối rượu gồm một trong hai loại sau:

✔️ Bản sao hợp đồng nguyên tắc, thư xác nhận hoặc bản cam kết tham gia hệ thống phân phối rượu kèm bản sao Giấy phép bán buôn rượu của thương nhân dự kiến tham gia hệ thống phân phối rượu;

✔️ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh của doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp để kinh doanh rượu;

Tài liệu liên quan đến nhà cung cấp rượu:

✔️ Bản sao các văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu khác hoặc nhà cung cấp rượu ở nước ngoài, trong đó ghi rõ các loại rượu dự kiến kinh doanh phù hợp với hoạt động của các nhà cung cấp rượu;

✔️ Trường hợp nhà cung cấp rượu là thương nhân trong nước cần có bản sao Giấy phép sản xuất rượu hoặc Giấy phép phân phối rượu;

1.3Thời gian thực hiện

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, thẩm định và cấp giấy phép cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

2GIẤY PHÉP BÁN BUÔN RƯỢU

phan phoi ruou | ban buon ruou | ban le ruou | kinh doanh ruou | giay phep | ruou

Giấy phép bán buôn rượu là giấy tờ chứng minh thương nhân đủ điều kiện bán buôn rượu theo quy định của pháp luật. Kinh doanh rượu thuộc danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Tổ chức, cá nhân bán buôn rượu phải có giấy phép.

2.1Điều kiện bán buôn rượu

Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.

Có hệ thống bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính với ít nhất 01 thương nhân bán lẻ rượu. Trường hợp doanh nghiệp có thành lập chi nhánh hoặc địa điểm kinh doanh ngoài trụ sở chính để kinh doanh rượu thì không cần có xác nhận của thương nhân bán lẻ rượu.

Có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu hoặc thương nhân bán buôn rượu khác.

2.2Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép bán buôn rượu

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép bán buôn rượu bao gồm:

Đơn đề nghị cấp Giấy phép phân phối rượu theo Mẫu;

Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương;

Tài liệu về hệ thống bán buôn rượu gồm một trong hai loại sau:

✔️ Bản sao hợp đồng nguyên tắc, thư xác nhận hoặc bản cam kết tham gia hệ thống bán buôn rượu kèm bản sao Giấy phép bán lẻ rượu của thương nhân dự kiến tham gia hệ thống bán buôn rượu;

✔️ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh của doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp để kinh doanh rượu;

Tài liệu liên quan đến nhà cung cấp rượu:

✔️ Bản sao các văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất trong nước, thương nhân phân phối hoặc thương nhân bán buôn khác, trong đó ghi rõ các loại rượu dự kiến kinh doanh phù hợp với hoạt động của thương nhân sản xuất, thương nhân phân phối hoặc thương nhân bán buôn khác;

✔️ Bản sao Giấy phép sản xuất rượu, Giấy phép phân phối hoặc Giấy phép bán buôn rượu của các nhà cung cấp rượu;

2.3Thời gian cấp phép

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, thẩm định và cấp giấy phép cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

3GIẤY PHÉP BÁN LẺ RƯỢU

Bán lẻ rượu là hoạt động bán đồ uống có cồn thực phẩm cho các nhân, hộ gia đình, tổ chức khác để sử dụng vào mục đích tiêu dùng. Đối với mô hình bán lẻ rượu bia, để xin giấy phép bạn hãy tham khảo hướng dẫn sau:

phan phoi ruou | ban buon ruou | ban le ruou | kinh doanh ruou | giay phep | ruou

3.1Điều kiện bán lẻ rượu

Là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật.

Có quyền sử dụng hợp pháp địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng.

Có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu hoặc thương nhân bán buôn rượu.

3.2Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép bán lẻ rượu

Đơn đề nghị cấp Giấy phép bán lẻ rượu theo Mẫu;

Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh;

Bản sao hợp đồng thuê/mượn hoặc tài liệu chứng minh quyền sử dụng hợp pháp cơ sở dự kiến làm địa điểm bán lẻ;

Bản sao văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu hoặc thương nhân bán buôn rượu;

3.3Thời gian thực hiện

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, thẩm định và cấp giấy phép cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

4GIẤY PHÉP BÁN RƯỢU TIÊU DÙNG TẠI CHỖ

Bán rượu tiêu dùng tại chỗ là hoạt động bán rượu trực tiếp cho người mua để tiêu dùng tại địa điểm bán hàng. Theo đó, việc bán rượu phục vụ rượu cho khách hàng tại địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp như nhà hàng, khách sạn, quán ăn hoặc các cơ sở kinh doanh karaoke chính là hoạt động bán rượu tiêu dùng tại chỗ.

4.1Điều kiện xin giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ

Là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật.

Có quyền sử dụng hợp pháp địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng và có đăng ký bán rượu tiêu dùng tại chỗ với Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng cấp huyện nơi thương nhân đặt cơ sở kinh doanh.

Rượu tiêu dùng tại chỗ phải được cung cấp bởi thương nhân có Giấy phép sản xuất, phân phối, bán buôn hoặc bán lẻ rượu.

Trường hợp thương nhân tự sản xuất rượu để bán tiêu dùng tại chỗ thì phải có Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp hoặc Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh theo quy định tại Nghị định này.

phan phoi ruou | ban buon ruou | ban le ruou | kinh doanh ruou | giay phep | ruou

4.2Hồ sơ xin giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ

Trước đây, Điều 4 Nghị định 105 quy định, thương nhân bán rượu tiêu dùng tại chỗ phải có giấy phép theo quy định tại Nghị định này.

Tuy nhiên từ ngày 22/03/2020, Thương nhân bán rượu có độ cồn từ 5,5 độ trở lên tiêu dùng tại chỗ, thương nhân kinh doanh rượu có độ cồn dưới 5,5 độ không cần xin giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ nữa, thủ tục này cũng đã được bãi bỏ theo quy định tại Nghị định 17 năm 2020.

Hiện nay, thương nhân bán rượu tiêu dùng tại chỗ chỉ cần đăng ký với Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng cấp huyện là được. Thành phần hồ sơ gồm:

Giấy đăng ký bán rượu tiêu dùng tại chỗ theo Mẫu;

Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh;

Ngoài ra, Trong quá trình bán rượu tiêu dùng tại chỗ, thương nhân phải tuân thủ các quy định về phòng cháy và chữa cháy và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

4.3Thời gian thực hiện

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, thẩm định và cấp giấy phép cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

5DỊCH VỤ TƯ VẤN XIN GIẤY PHÉP KINH DOANH RƯỢU TẠI CÔNG TY TRƯỜNG THUẬN ĐỨC

Tư vấn doanh nghiệp về cách bày trí, chuẩn bị các trang thiết bị cần thiết của cơ sở phân phối, bán buôn, bán lẻ hoặc bán rượu tiêu dùng tại chỗ về các thiết bị kiểm tra và theo dõi nhiệt độ, độ ẩm, thiết bị phòng cháy chữa cháy;

Hỗ trợ khách hàng chuẩn bị các giấy tờ, tài liệu, yêu cầu nhà cung cấp cung cấp các giấy tờ cần thiết để chuẩn bị hồ sơ;

Soạn thảo hồ sơ xin cấp phép;

Đại diện Quý khách hàng đi nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền;

Hỗ trợ giải trình tại cơ quan chức năng về hồ sơ xin phép;

Tư vấn hướng dẫn và đồng hành doanh nghiệp chuẩn bị trang thiết bị, cơ sở vật chất để tiếp đoàn thẩm định;

Đại diện khách hàng nộp phí thẩm định cơ sở theo thông báo;

Đại diện khách hàng lấy kết quả và giao tận tay khách hàng;

Hỗ trợ doanh nghiệp các thủ tục khác sau khi được cấp giấy phép;

Mọi chi tiết Quý Khách vui lòng liên hệ với Chúng tôi để được tư vấn trực tiếp
CÔNG TY TƯ VẤN ĐẦU TƯ & QUẢN LÝ TRƯỜNG THUẬN ĐỨC
VP: 84/74 Nguyễn Thanh Tuyền, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 3991 6831 - Hotline: 0919776599 - 0363 226 189
Zalo: 0919 776 599 - 0363 226 189
Email: congtytruongthuanduc@gmail.com
Website: tuvantruongthuanduc.vn

Tags: thanh lap doanh nghiep, thanh lap cong ty, thay doi giay phep kinh doanh, thay doi dai dien phap luat, thay doi dia chi, thay doi ten cong ty, thay doi nganh nghe kinh doanh, dich vu giai the, chuyen doi loai hinh, sang nhuong cong ty, dich vu ke toan, dang ky nhan hieu, dang ky logo, dang ky ma vach, dang ky bhxh, dang ky lao dong, hoa don dien tu, dang ky kinh doanh

Thông tin thanh toán | Chính sách bảo mật thông tin | Chính sách hủy dịch vụ và hoàn tiền | Hồ sơ năng lực |